ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
%u0E04%u0E25%u0E34%u0E01%u0E17%u0E35%u0E48%u0E19%u0E35%u0E48%u0E40%u0E1E%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E2D%u0E48%u0E32%u0E19 %u0E1B%u0E23%u0E30%u0E01%u0E32%u0E28%u0E01%u0E23%u0E21%u0E01%u0E32%u0E23%u0E28%u0E32%u0E2A%u0E19%u0E32 %u0E40%u0E23%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E07 %u0E23%u0E32%u0E22%u0E0A%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E1C%u0E39%u0E49%u0E21%u0E35%u0E2A%u0E34%u0E17%u0E18%u0E34%u0E40%u0E02%u0E49%u0E32%u0E2A%u0E2D%u0E1A%u0E41%u0E02%u0E48%u0E07%u0E02%u0E31%u0E19%u0E40%u0E1E%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E27%u0E31%u0E14%u0E04%u0E27%u0E32%u0E21%u0E40%u0E2B%u0E21%u0E32%u0E30%u0E2A%u0E21%u0E01%u0E31%u0E1A%u0E15%u0E33%u0E41%u0E2B%u0E19%u0E48%u0E07%u0E19%u0E31%u0E01%u0E27%u0E34%u0E0A%u0E32%u0E01%u0E32%u0E23%u0E28%u0E32%u0E2A%u0E19%u0E32%u0E1B%u0E0F%u0E34%u0E1A%u0E31%u0E15%u0E34%u0E01%u0E32%u0E23%u0E41%u0E25%u0E30%u0E01%u0E33%u0E2B%u0E19%u0E14%u0E27%u0E31%u0E19 %u0E40%u0E27%u0E25%u0E32 %u0E41%u0E25%u0E30%u0E2A%u0E16%u0E32%u0E19%u0E17%u0E35%u0E48%u0E2A%u0E2D%u0E1A
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง เลื่อนการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง เลื่อนการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เพิ่มเติม​
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เพิ่มเติม​ 
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ