ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศาสนพิธี และนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศาสนพิธี และนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศกรมการศาสนาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการศาสนพิธี และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการศาสนาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการศาสนพิธี และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง กำหนดผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศาสนพิธีและนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่่อ่าน ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง กำหนดผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศาสนพิธีและนักวิชาการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
สรุปผังที่นั่งสอบ กรมการศาสนา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป